Functieprofielen nieuwe stijl

Functieprofielen nieuwe stijl: taken volgens resultaatgebieden met de vereiste competenties