Accreditatie programma

Het Investors in People "Accreditatieprogramma" is een continue verbeteraanpak. Een aanpak die organisaties inzetten voor een sterke en koersvaste ontwikkeling met een focus op de ontwikkeling van de competenties van de professionals (medewerkers en leidinggevenden).

Organisaties die op koers willen blijven in hun ontwikkeling en die zich bewust zijn dat het succes van de organisatie in de eerste plaats ligt bij de professionele ontwikkeling en betrokkenheid van de mensen. Zij kiezen voor het exclusieve accreditatie programma van Investors in People. 

 Het behalen van een Investors in People accreditatie is eenvoudig. In tegenstelling met bijvoorbeeld de (ISO) certificatie standaarden stellen wij geen eisen aan handboeken of ander papierwerk. Geen bureaucratie maar een praktische aanpak gericht op resultaten. Wij letten op sterk leiderschap, een ambitieuze visie en een cultuur van verbeteren. Wij kijken naar de zaken die essentieel zijn voor excellent presteren en high performing.

De Investors in People  accreditatie is in principe voor onbepaalde tijd. Het erkenningscertificaat dat ter bevestiging aan de organisatie wordt verstrekt is drie jaar geldig. Met dit certificaat en het gebruik van het Investors in People logo geeft een organisatie aan dat het een mensen organisatie is, gericht op duurzame inzetbaarheid en het samen creëren van goede prestaties. Eenmaal een Investor in People altijd een Investor in People. 

Het verwerven van de geaccrediteerde Investors in People status start met het programma "Werken met Investors in People."

Met een Initieel assessment wordt vastgesteld op welk prestatie niveau de organisatie zich bevindt en hoe de positie in ontwikkeling ten opzichte van de Investors in People Standaard.    

Ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei van de organisaties wordt er eens in de drie jaar een organisatie assessment uitgevoerd. Kenmerk van een Investors in People assessment is dat het wordt uitgevoerd met als vertrekpunt de ambities van de organisatie. Door interviews die een dialoog zijn tussen de professionals en de practitioner wordt onderzocht wat de resultaten en effecten  zijn van de ingezette acties en ontwikkelplannen. Waar is de organisatie sterk en waar liggen de potentiële krachten die (verder) ontgonnen kunnen worden en bijdragen aan de groei.

Organisaties die deelnemer zijn van het accreditatie programma ondersteunen wij met tussentijdse monitoringsonderzoeken en met bouwstenen voor de ontwikkeling van mens en organisatie.