Annet van de Wetering

Annet van de Wetering werkt samen met Investors in People Team NL vanuit haar eigen bedrijf Metanoia.

‘Mijn drijfveer is door andere perspectieven te creëren mensen te inspireren tot bewust handelen vanuit de eigen werk- en invloedssfeer. Door zelf de verandering te zijn die je in de organisatie en de wereld wilt zien want verandering komt van binnenuit. Daarbij faciliteer ik het proces van veranderen en leren  als een gezamenlijke verkenningstocht met alle (relevante) betrokkenen in het proces. Door vanuit een duidelijk doel al zoekende en lerende met elkaar aan de slag te gaan. Samen werken vanuit eigenaarschap aan gestelde doelen, waarderen wat er is en denken vanuit mogelijkheden, creëert een duurzaam resultaat’.

Hierbij wordt gewerkt vanuit de benadering van Appreciative Inquiry(AI) of tewel waarderend onderzoeken, wat naadloos aansluit op de uitgangspunten van Investors in People. Het geeft handvatten hoe je het potentieel van medewerkers naar boven haalt doordat de focus ligt op de krachten en kwaliteiten van organisatie en medewerkers. Van belang daar het potentieel van mensen een organisatie voortdrijft. Sleutel is ‘collective learning’, je leert te leren met en van elkaar. Een lerende houding als ‘must’ om de continue stroom van veranderingen op snelle en effectieve wijze het hoofd te bieden. Op het gebied van Appreciative Inquiry (AI) is Annet van de Wetering één van de autoriteiten in Nederland.