Route naar Accreditatie

Het Investors in People "Accreditatieprogramma" is een continue verbeteraanpak. Een aanpak die organisaties inzetten voor een sterke en koersvaste ontwikkeling met een focus op de ontwikkeling van de competenties van de professionals (medewerkers en leidinggevenden).

Het behalen van de Investors in People-accreditatie is een bijzondere prestatie. Het vraagt om oprechte betrokkenheid van het management, gepassioneerde medewerkers en een gezamenlijke focus op de ambities van de organisatie. Voor medewerkers betekent accreditatie dat ze werken in een organisatie met een High Performance cultuur en dat er een actieve betrokkenheid is bij hun persoonlijke ontwikkeling en succes. Voor klanten betekent het dat ze producten en diensten mogen verwachten met een hoge kwaliteit. Een accreditatie houdt in dat belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in de leiding en in de organisatie. 

 

 

 

 

Om de Investors in People-accreditatie te bereiken, start een organisatie met een erkenningsassessment. Het assessment wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde practitioner die werkt volgens de internationale Investors in People-richtlijnen. Practitioners brengen ervaring, kennis en een netwerk met zich mee, waardoor zij garant staan voor een succesvol implementatietraject. Het assessment is praktisch en efficiënt door de mix van een online assessment, interviews en een contextdiscussie met de leiding. Elk assessment wordt uitgevoerd op basis van alle criteria in de Standaard, waardoor elk assessment kan leiden tot elk prestatieniveau. Het is een efficiënt en robuust proces dat een actueel beeld geeft van de prestaties van de organisatie. 


.

 

 

Stap één - Ontdekken
De context meeting, het verbinden van de organisatie ambitie met de professionele ontwikkeling van de mensen in de organisatie.
Ontdek uw prestatieniveau via het gratis online zelf-assessment.
Genereer online uw eigen zelf-assessmentrapportage via www.investorsinpeople.com.
Daarna kunt u samen met een Investors in People-practitioner aan de slag om de organisatie ambitie en -doelen uit te werken. Elke stap in het proces wordt begeleid.

 

Stap twee - Online assessment

De mening van de medewerkers staat centraal in het assessment.

De medewerkers krijgen circa 40 online vragen om zo snel een vergelijking te kunnen maken ten opzichte van de Standaard. Zo worden waardevolle gegevens verzameld om zeker te zijn dat elk assessment robuust en accuraat is en duidelijke inzichten geeft aan het managementteam.

het online assessment kan aangevuld worden met verdiepingsvragen op een aantal essentiële thema's, open vragen voor een reflectie op negen IIP indicatoren, vragen over diversiteit, gezondheid en welzijn.

 

 

Stap drie - Discussie, interviews en observaties
In de context meeting en in de één op één interviews wordt dieper ingegaan op de belangrijkste thema’s, zoals die onder andere naar voren zijn gekomen uit het online assessment. De interviews hebben als doel dieper te spitten en op zoek te gaan naar sterktes en mogelijkheden voor verbetering.
Het aantal interviews hangt af van het aantal deelnemers aan het online assessment

 

 

Stap vier - Feedback/Feedforward-sessie en rapportage

Is deze sessie wordt verslag gedaan van de resultaten uit het onderzoek (online-assessment en de interviews). Samen met u zal de practitioner nadenken over de vervolgstappen om te komen tot realisatie van de organisatie ambities en een hoger prestatieniveau. 

Het accreditatierapport geeft:

  • een onderbouwing van het accreditatieniveau,
  • uw positie in de internationale benchmark en
  • een ontwikkel- en verbeterplan met acties voor het realiseren van de ambities.

Ongeacht de uitkomst bent u in staat de prestaties van uw organisatie te vergelijken met eerdere assessments en/of met benchmarkgegevens uit de sector. 

Dit kan het moment zijn om te vieren.

 

Vraag hier uw offerte of informatie aan!