Medewerkersbelevingsonderzoek

Het Investors in People Medewerkers belevingsonderzoek (MBO)

Dit onderzoek is gebaseerd op de Internationale Investors in People standaard voor People management.

Met de circa 40 vragen wordt een meting uitgevoerd aan de hand van een prestatiemodel met vier niveaus en de negen prestatie indicatoren.

De vragen geven een snel en betrouwbaar inzicht in waar de organisatie nu staat. Bovenal geeft het weer hoe de medewerkers de organisatie ervaren en waarderen.

Deze gestandaardiseerde en gevalideerde aanpak biedt tevens de mogelijkheid om de prestaties te vergelijken met die van organisaties uit de sector.

Dit onderzoek is uit te breiden met vragen over gezondheid en welzijn en diversiteit en inclusiviteit.

Dit IiP-MBO kan als standaard, als onderdeel van een maatwerk aanpak en/of een IiP erkenningsonderzoek worden ingezet.