Werken aan een gezamenlijke focus op ambities en kernwaarden van de organisatie

Voor een succesvolle en toekomstbestendige organisatie


Werken vanuit de ambities van de organisatie, dat is het fundament van de Investors in People benadering. Organisatie worden gemaakt en gevormd door de mensen die erin werken. Iedere medewerker heeft daarin zijn aandeel en bijdrage. Strategie, ambities en waarden moeten leven, dan gaat een organisatie excelleren. 

Grip
We hebben te maken met een wereld waarin veel veranderd en snel. Dat lijkt steeds sneller te gaan, grijpt in op ons werk en hoe we met elkaar omgaan. Grip krijgen op de situatie en de effecten van ons handelen in organisaties is daarbij cruciaal.
Organisaties besteden dan ook (veel) tijd aan het maken van verantwoordingen, jaarplannen en begrotingen, al dan niet volgens een vast ritueel en format. Jaarlijks is er de cyclus van evaluaties van gemaakte afspraken, de teamplannen, de individuele prestaties etc. Vooral met een focus op de output, terwijl het steeds meer gaat om de outcome (de effecten) in het licht van de gezamenlijke ambities. 

Uw mensen
Dat zijn uw beste adviseurs, zij weten wat er in de organisaties omgaat, wat de sterke punten zijn en wat de kansrijke ontwikkel en verbeterpunten zijn. Zij kunnen u vertellen wat de outcome is, het effect van beleidsbeslissingen en geïnitieerde veranderingen. Het is dan ook niet meer dan logisch om de medewerker te horen en te betrekken bij het beoordelen wat goed gaat en wat beter kan. Zij zijn uiteindelijk ook degenen die de resultaten behalen.

Resultaat
In het gedachtengoed en in de aanpak van Investors in People staat de dialoog centraal. Top down en bottom up.
De Investors in People benadering is gericht op:
  • het vergroten van inzicht in de actuele prestaties, 
  • het maken van gefundeerde en gedragen keuzes voor het realiseren van de ambitie, 
  • het werken vanuit de kernwaarden van de organisatie, 
  • het ontwikkelen van talent, veerkracht, wendbaarheid en werkplezier,
  • het ontwikkelen van de samenwerking in en tussen de teams.
 
Opleidingen, trainingen & onderzoek

Deel deze pagina: