Employer Branding

Wat is het? 

Algemeen wordt aangegeven dat Employer Branding het creëren is van een onderscheidend en aantrekkelijk werkgeversimago. 

Onderzoeken op dit gebied geven aan dat Employer Branding gaat over hoe je als werkgever wordt beschouwd en ervaren. Zodat mensen graag bij je komen en ook blijven werken. Dit proces kan zich zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie afspelen.

Bij employer branding wordt de aantrekkelijkheid van de organisatie benadrukt (Ewing, de Bussy & Berthon, 2002). Deze manier van branding houdt zich dus bezig met het creëren van een beeld dat laat zien wat een bedrijf bijzonder en gewenst maakt als werkgever (Backhaus & Tikoo, 2004). Het primaire doel is om zowel nieuwe werknemers aan te trekken als het vasthouden en motiveren van de huidige werknemers (Ewing et al., 2002). 

Definitie:

"Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.”
(Definitie uit het boek Bouwen aan het Nieuwe Employer Brand.)

Deze definitie geeft aan dat het bij employer branding gaat om het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van je huidige personeel. En dat doe je volgens de auteurs van het boek door een voorkeurspositie te verkrijgen bij deze twee groepen. Oftewel: te zorgen dat ze jou leuker vinden dan de rest. Dat bereik je vervolgens door als bedrijf authentiek en onderscheidend te zijn. In het kort: ga na wat jouw bedrijf bijzonder maakt om voor te werken en vertel dat eerlijke verhaal aan de buitenwereld.
 
Doe de eerste stap en vraag het je medewerkers.
Ontdek of de organisatie een People Focused company is. Doe de Employer Impact Toets.