Schöck Nederland

'Iedereen is in feite zijn eigen ondernemer'

Schöck Nederland is het eerste bedrijf in de Nederlandse bouwwereld dat zich Investor in People (IiP) mag noemen. Directeur Arjan Westra: 'Ik begrijp niet waarom de overheid IiP niet meer stimuleert onder ondernemers.'Schöck Nederland richt zich op productinnovatie in de bouwsector. Directeur Arjan Westra ziet in zijn team de energie en dynamiek terug van het Investors in People traject. Westra: 'Wanneer je je bedrijfsdoelen wilt realiseren, dan bestaat het gevaar dat je geen aandacht hebt voor de mensen die deze doelen moeten realiseren. We zijn een kleine organisatie van veertien mensen die in verschillende disciplines werken: van boekhouding tot verkoop, techniek en marketing. In april 2008 hadden we onze bedrijfsprocessen helemaal op orde via een ISO 9001-certificering. Maar het zijn de mensen die met deze processen werken en daarom is het belangrijk dat je de ondernemersvisie uitwerkt tot een doel waar ook de medewerkers zich in kunnen herkennen. Investors in People (IiP) helpt daar erg bij. Het is je kapstok enerzijds en de stok achter de deur op het gebied van personeelsbeleid anderzijds.'Vanzelfsprekend'Met IiP hebben we nu een structuur om de medewerkers en de organisatie verder te ontwikkelen. Medewerkers kunnen de eigen interesses en persoonlijke doelen helder formuleren en deze zo goed mogelijk in samenhang brengen met de ondernemingsdoelen. Hierdoor creëer je met elkaar een cultuur waar motivatie en stimulans vanuit gaat. Sinds januari 2009 hebben we alle tien IiP-indicatoren op orde en zijn we dus niet alleen op de proceskant, maar ook op de personeelskant gecertificeerd. Alles in de organisatie gaat nu meer vanzelfsprekend omdat de mensen als persoon een gemeenschappelijke oriëntering hebben. Ons moederbedrijf ziet heel duidelijk dat we intern geprofessionaliseerd zijn.'Nederland kennislandWestra vindt dat ISO en IiP eigenlijk gecombineerd moeten worden. 'Ze horen allebei bij een moderne bedrijfsvoering. In ons bedrijf is iedereen in feite zijn eigen ondernemer. Ik begrijp niet waarom de overheid IiP niet meer stimuleert onder ondernemers. Politici willen dat bedrijven innoveren en dat zij medewerkers scholen zodat Nederland zich als kennisland kan onderscheiden van de rest van de wereld. IiP is hiervoor een heel uitgedacht concept en kan een goede leidraad voor bedrijven zijn, ook voor het midden- en kleinbedrijf. Je hele bedrijfsvoering wordt meer beheersbaar, je pakt alles samen met de medewerkers op en de kosten vallen mee. Je moet wel tijd investeren, maar daarna heb je ook iets moois in handen. Wij hebben alles - samen met onze externe personeelsadviseur Hein Schellens van Schellens P&O Consultancy - praktisch aangepakt. Dat praktisch houden is aan te bevelen voor andere bedrijven. Met een plan van aanpak ontwikkel je een goede jaarcyclus. Je stelt doelen, bespreekt de tussenstand van je doelen, houdt gesprekken met medewerkers, beoordeelt medewerkers op het realiseren van hun persoonlijke doelen en teamdoelen en toetst die weer aan de organisatiedoelen. IiP? Ik ben er een groot voorstander van.'