TeamWork. Duidelijkheid over samenhang van Rollen, Bevoegdheden en Bedrijfsprocessen

TeamWork

Een aanpak voor het verhogen van de professionaliteit en zelforganiserendheid van teams. 

Heldere processen zijn essentieel om goed samen te kunnen werken
De ambitie van de organisatie is leidend voor de structuur van de organisatie en de inrichting van haar bedrijfsprocessen. Natuurlijk moeten die ertoe leiden dat het best mogelijke rendement wordt behaald. Maar ze moeten ook zorgen voor effectief en aansprekend werk voor mensen waarin zij worden aangemoedigd om op verschillende manieren samen te werken.

Wij helpen mensen en organisaties daarbij, met als aantoonbaar resultaat:


  • een aantal cruciale bedrijfsprocessen en –activiteiten is helder beschreven en significant verbeterd. Zij zijn onderwerp van een cyclisch verbeterproces;
  • de rollen zijn duidelijk, passend en door iedereen gerespecteerd,
  • het besef van onderlinge afhankelijkheid en een hoge mate van resultaatgerichtheid;
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder beschreven en verdeeld;
  • de dienstverlening is stabiel op een hoog niveau, tegen aanvaardbare kosten en inspanningen, meetbaar aan de hand van prestatie-indicatoren;
  • de juiste randvoorwaarden om de processen succesvol uit te voeren. Daaronder vallen bijvoorbeeld een adequate bemensing, voldoende capaciteit en een goede teamspirit.
 

In onze aanpak onderscheiden we een aantal stappen: 


Een dialoog met medewerkers over hun werk en de processen die daarbij horen. Dit gesprek maakt duidelijk waar processen het werk ondersteunen of juist in de weg zitten en welke randvoorwaarden nodig zijn om de processen goed uit te kunnen voeren.
Inventariseren en specificeren: om welke processen en activiteiten gaat het nu precies? Welke meetlat voor significante verbetering gaan we hanteren en hoe hoog ligt de lat?
Het proces voor het (her)ontwerpen of beschrijven van de betreffende processen inrichten. Deze stap zorgt voor mede-eigenaarschap;
De processen voorzien van een goede toelichting en instructie, implementeren, nieuwe routines inslijpen;
De processen evalueren en onderwerp maken van cyclische verbetering.