The Security Company

'We binden klanten en medewerkers' 

The Security Company (TSC) Investors in People is briljant in de verbinding van de organisatiestrategie met de praktijk, aldus Robrecht Baving van The Security Company (TSC)."Met behulp van Investors in People passen we nog bewuster verschillende instrumenten toe. Het doel en het effect is dat medewerkers, klanten en organisatie tevreden zijn," vindt Robrecht Baving, Hoofd Ontwikkeling, Advies & Kwaliteit van The Security Company (TSC). Het bedrijf is sinds eind 2012 erkend als Investor in People. 

Dialoog in plaats van monoloog

Binnenkort verzorgt de TSC Academy een speciale cursus voor haar horecabeveiligers waarin ze leren van elkaars kennis en ervaring (lessons learned & best practice). De rode draad is doordacht samenwerken, het bieden van service en veiligheid en het voorkomen van agressie. Baving legt uit dat TSC bij trainingen kijkt naar het effect in plaats van naar het instrument. "Mensen gaan zich na een cursus met docent voor de klas zelden anders gedragen in hun werk. Daarom pakken wij het anders aan. De deelnemers gaan in de training met elkaar in gesprek over verbeteringen in hun werk en vertellen hoe zij het zouden doen. We zoeken bewust de dialoog met onze medewerkers in plaats van de monoloog. Een beroep doen op de eigen inzichten en intrinsieke motivatie werkt verbetering in de hand."

Crowdmanagement

TSC doet in crowdmanagement en evenementenbegeleiding. Locaties als Thialf, Ahoy en Ziggo Dome zijn vaste klanten. Ruim duizend oproepkrachten en zo'n 80 vaste medewerkers verlenen onderscheidende gastvrijheid, service en beveiliging bij evenementen, concerten, sport, media en festivals - van pop tot hardcore. TSC regelt desgewenst ook verkeer- en brandwachtdiensten. Baving: "We zijn een mensenbedrijf. Onze medewerkers bieden de bezoekers op een proactieve manier veel service en aandacht. Dat is prettig voor hen en het effect is dat de bezoekers zich prettiger gedragen."Briljant
TSC koos voor Investors in People nadat het de ISO9001 en Keurmerk certificering had behaald. Baving vindt de aanpak van Investors in People briljant waar het gaat om de verbinding tussen strategie van de onderneming en het effect in de praktijk. "Investors in People dwingt ons te blijven kijken naar onze doelen. We stellen onszelf vragen zoals: doen we nog de juiste dingen en vinden onze klanten dat ook? Hoe kunnen we onze vaste en flexibele medewerkers trainen en toetsen zodat zij nog beter functioneren? We luisteren naar wat medewerkers zelf willen leren, kijken wat voor onze klanten belangrijk is en vervolgens hoe die doelen tot elkaar komen. Zo bind je klanten en medewerkers aan het bedrijf."

Verbeteringen

TSC verbeterde afgelopen jaar veel zaken in de aanloop naar de Investors in People erkenning van oktober 2012. De manier van leidinggeven op de werkvloer werd meer coachend en competenties kregen duidelijker vorm. Baving: "Uit tevredenheidsonderzoeken begrepen we dat oproepmedewerkers graag meer contact hebben met de planning en vooraf meer informatie via medewerkerssite ‘MijnTSC' ontvangen. Social media maken het mogelijk zaken makkelijker bespreekbaar te maken en informatie te verstrekken. Daardoor voelen medewerkers zich meer betrokken en beter voorbereid. Het is nu ook meer vanzelfsprekend dat de operationeel leidinggevenden van een evenement feedback geven op hoe de medewerker heeft gewerkt. Medewerkers horen dat altijd graag. Zo kunnen zij zich ook verbeteren."

Veiligheid en service

Klanten en bezoekers service en veiligheid bieden is heel belangrijk voor TSC. Baving daarover: "Veel zaken beïnvloeden de veiligheid op evenementen. De projectleider en operationeel leidinggevenden borgen met de medewerkers zoveel mogelijk de veiligheid. Ook hierbij sturen we op het effect. We staan stil bij wat we doen en mentoren toetsen de informatie en kwaliteit op de werkvloer. Onze mensen functioneren - mede dankzij Investors in People - beter en gaan bewuster om met het gecombineerd bieden van vriendelijke service en veiligheid. We zijn trots op de Investors in People-erkenning."