Olympus College

Het Olympus College is een school voor voortgezet onderwijs.

"Docent leert van eigen les" 

Met Investors in People verbeterde het Olympus College de kern van het onderwijs, vertelt plaatsvervangend rector Barbara van Sol. Er is drie jaar hard en gestaag aan gewerkt. Resultaat is dat docenten steeds betere lessen geven."Een docent die een goede les verzorgt voor de leerlingen. Dat is de basis van goed en inspirerend onderwijs.Daarom draait het op een school en dat is de kern van wat we hebben bereikt met Investors in People." Dat zegt Barbara van Sol, afdelingsleider en plaatsvervangend rector op het Olympus College in Arnhem. De school voor voortgezet onderwijs telt 1.350 leerlingen en 165 medewerkers.Kwaliteit van onderwijs.Op aandringen van de overkoepelende stichting Quadraam besloot de school via een Investors in People-traject de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Drie jaar geleden is daaraan begonnen en in juni werd de erkenning door Investors in People behaald.TrotsHet begon met een scan door een Investors in People-adviseur. Daarna kwamen de verbeterplannen op het gebied van communicatie, planmatig werken, feedback geven en scholing van medewerkers. Sol vond het traject een hele onderneming, maar ze is trots op het resultaat. "Onze medewerkers herkennen deze manier van werken. We zijn nu veel meer gericht op het primaire proces in de school: een goede les verzorgen en daar de kwaliteit van bewaken."Een feestjeHoe weet je wat een goede les is? Een werkgroep stelde dat vast aan de hand van inhoudelijke en didactische criteria. Daarna werden docenten erin geschoold. De kwaliteit van de les wordt geborgd doordat docenten elkaars lessen bezoeken en beoordelen. Het management beoordeelt ook. Sol: "Ik bezoek twee lessen per week. Vroeger was dat eens per jaar. Met de Olympus kijkwijzer - die een goede les beschrijft - geef ik de docent feedback en tips om zijn les te verbeteren. Dat bespreken we na. Zo leert de docent van zijn eigen les. Het is een feestje om te zien hoe mensen zich daarin ontwikkelen. Sommige docenten vragen wanneer ik weer kom omdat ze iets nieuws willen uitproberen. De kwaliteit van de lessen verbetert er zeker van. De Investors in People-cyclus van iets bedenken, checken of het werkt en vervolgens bijstellen past daar mooi bij."Veiligheid
De kwaliteit van de school is af te lezen uit allerlei cijfers die eerder wel beschikbaar waren, maar niet gericht werden ingezet voor verbetering. Bijvoorbeeld cijfers over uitstroom, doorstroom, medewerkers-, ouders- en leerlingtevredenheid en eindexamens. Uit het laatste leerlingentevredenheidsonderzoek kwam bijvoorbeeld dat de sociale veiligheid verbeterd kon worden. Dat is een doelstelling geworden. Leerlingen hebben daarin meegedacht en een van de maatregelen is het surveilleren tijdens de pauze. Sol: "De docenten vonden dat niet leuk maar wel noodzakelijk. Ze doen het nu allemaal om beurten en ik heb er niet een horen klagen."Scholingsaanbod
Persoonlijke ontwikkeling van docenten is een aandachtspunt. Zij professionaliseren zich op pedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied. "We hadden altijd een aanbodgestuurde manier van bijscholen," vertelt Sol. "Er was een cursus beschikbaar en die moest je volgen. Nu willen we professionalisering bereiken met een vraaggestuurd aanbod. Scholing gaat nu in overleg en moet bijdragen aan het behalen van de doelen uit het schooljaarplan. Daarnaast zullen er nog wel bijscholingen overblijven die niet zo populair zijn, maar daar komen we in overleg uit."Gestaag doorgewerkt
Het Olympus college zorgt dat de organisatie verbetert via verdere persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Helemaal in de stijl van Investors in People. Het planmatig werken en de medewerkers centraal zetten zijn de belangrijkste zaken voor de school. Sol kijkt terug: "Soms moesten we te pas en te onpas dingen roepen om te zorgen dat de veranderingen die we ingezet hadden ook zouden beklijven. Heel duidelijk focussen is belangrijk. Onze docenten presteren nu ruim voldoende of goed en zetten de stap naar verdere persoonlijke ontwikkeling. In dit beroep kun je jezelf blijven ontwikkelen. Een docent is nooit uitgeleerd."Het Olympus College is een school met een breed aanbod. Het biedt alle algemene opleidingen in het voortgezet onderwijs aan en heeft daarnaast plusklassen, voor leerlingen met ambitie die iets extra's willen.