Onderzoek, Waardering en Erkenning

Benut de feedback en ideeën van je medewerkers om een betere, duurzame, mens- en klantgerichte organisatie te worden.

Wat maakt onze onderzoeksaanpak uniek?  
De aanpak is gebaseerd op de internationale Investors in People Standaard met een Raamwerk voor ontwikkeling, een High Performance model en een (inter)-nationale benchmark op uw sectorniveau. Een onderbouwde, pragmatische, no-nonsens aanpak gebaseerd op meer dan 25 jaar onderzoekservaring. Ontwikkeld en vormgegeven door zes bewezen factoren die het verschil maken voor effectiviteit, groei in prestatie en efficiency. (De zes factoren zijn: Krachtige en inspirerende leiders, Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden, Erkennen en waarderen van prestaties, Structuur van het werk, Continu verbeteren en vernieuwen en Leren van succesvolle praktijken)

 

Kwalitatieve informatie en kwantitatieve data voor beter besluitvorming en benchmarketing.
De onderzoeken zijn zowel kwantitatief (online survey) als kwalitatief. Het geeft de medewerkers een stem, verhoogt de betrokkenheid en het helpt beter samen te werken en te presteren. Het is ook gericht op ontwikkeling en positionering van de organisatie als aantrekkelijk werkgever voor toekomstige en bestaande medewerkers. De onderzoeken geven inzicht in het professionaliteitsniveau in de organisatie en geven richting aan ontwikkeling en verbetering. Een aanpak die organisaties inzetten voor een sterke, duurzame en koersvaste ontwikkeling met een focus op de ontwikkeling van de competenties en de talenten van de professionals (medewerkers en leidinggevenden).
 

  De IIP Zelftest     Introductie workshop    Aan de slag met
         
Een gratis positie bepaling voor goed werkgeverschap.
 
Ontdek wat het verband is van uw organisatie ambitie op de professionele ontwikkeling van medewerkers, teams en management.
 
Context meeting
Workshops met teams 
Interviews
Enquête
 Naar de zelftest      Ontdek de mogelijkheden van de Investors in People Standaard       Naar de onderzoeken   
 

       
Kwalificeer u als een mensgerichte organisatie
 
Kwalificeer u als een Investors in People organisatie 
 

         
 
 
Een verkenning naar het professioneel niveau van de organisatie.