Wat maakt onze onderzoeksaanpak uniek? 

 • Het geeft iedereen in de organisatie een stem.
 • Het is gericht op de effecten van beleid en ambities van de organisatie.
 • Het geeft weer de cultuur in de organisatie,
 • Als enige in de wereld met een aanpak die is gebaseerd op een internationale gevalideerde Standaard voor People Management.
 • Deze standaard bevat een Raamwerk voor professionele groei en ontwikkeling, een High Performance model en een (inter)-nationale benchmark op sectorniveau. 
 • De Investors in People Standaard is gebaseerd op hedendaagse opvattingen over onder andere leiderschap, people management en duurzame inzetbaarheid.
 
 
Het is een onderbouwde, pragmatische, no-nonsens aanpak gebaseerd op meer dan 25 jaar onderzoekservaring. Ontwikkeld en vormgegeven door zes bewezen factoren die het verschil maken voor effectiviteit, groei in prestatie en efficiency. 
Deze zes factoren zijn: Krachtige en inspirerende leiders, Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden, Erkennen en waarderen van prestaties, Structuur van het werk, Continu verbeteren en vernieuwen en Leren van succesvolle praktijken.


Kwalitatieve informatie en kwantitatieve data voor beter besluitvorming en benchmarketing.

 
 • De onderzoeken geven de medewerkers een stem.
 • Het verhoogt de betrokkenheid en het helpt beter samen te werken en te presteren.
 • Het versterkt de dialoog op alle niveaus in de organisatie.
 • Het is ook gericht op ontwikkeling en positionering van de organisatie als aantrekkelijk werkgever (employer branding) voor toekomstige en bestaande medewerkers (employer journey).
 • De onderzoeken geven inzicht in het professionaliteitsniveau in de organisatie en geven richting aan ontwikkeling en verbetering. Een aanpak die organisaties inzetten voor een sterke, duurzame en koersvaste ontwikkeling met een focus op de ontwikkeling van de competenties en de talenten van de professionals (medewerkers en leidinggevenden).

   

 

Benut de feedback en ideeën van je medewerkers om een betere, duurzame, mens- en klantgerichte organisatie te worden.

De gratis tests voor een positie en cultuur bepaling
 1. De IIP Werkgeverschapstest, vergelijk uw resultaten met de IIP erkende organisaties
 2. Toets Psychosociale Risicobeheersing
 3. De internationale IIP Benchmark (Benchmark your management practices, website IIP UK)
 4. De Employee Journey checklist
 
Introductie werken met het Investors in People gedachtegoed en standaard
 1. Introductiegesprek, vrijblijvend en gratis
 2. Introductie workshop, inzicht in de IIP Standaard en de ontwikkel stappen naar een high performance organisatie
 3. Contextmeeting, het verbinden van de organisatie ambities met de (essentiële) ontwikkel en groei thema's van de standaard. Informatie?
 
De medewerkersonderzoeken (informatie of offerte?)
 1. Werkgeversscan, een employer-brand toets voor goed werkgeverschap met een benchmark op sectorniveau en de toekenning van het label "People Focused Community".
 2. Interviews op basis van de thema's van de IiP Standaard.
 3. Interviews op basis van specifieke organisatie thema's.
 4. Organisatieonderzoek met als basis de IIP standaard gericht op thema's zoals de employee journey, de medewerkers betrokkenheid, leiderschap, waardering, duurzame inzetbaarheid, diversiteit, welzijn en gezondheid, verbeteren en ontwikkelen. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
  
De IIP Erkenningsonderzoeken voor goed werkgeverschap (met certificaat en IIP accreditatie)
 1. Een erkenningsonderzoek op basis van het basisniveau van de Investors in People standaard.
 2. Een high performance erkenningsonderzoek op basis van de gehele Investors in People standaard.
Lees hier meer over de high performance route naar IIP certificering en accreditatie.
 
Informatie of onderzoeksvoorstel?