Publiganda

Overhandiging IIP-erkenningsplaque aan Publiganda aan Steve Van Damme en Koen Bogaerts, CEO en Afgevaardigd-Bestuurder.
Groeten,