Stad Kortrijk

Stad Kortrijk 

Stad Kortrijk, reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, naast de vele uitdagingen die het als lokaal bestuur moet zien in te vullen en waarbij dienstevrlening ten opzichte van de burger centraal staat, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. Stad Kortrijk vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.