ISS

ISS 

ISS Facility Services (voor de projecten bij Stad Gent), reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP-organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, naast de vele uitdagingen die het als schoonmaakbedrijf moet zien in te vullen, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. ISS Facility Services vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.