Strategiebepaling

Strategische keuzes maken, uitwerken en in de praktijk brengen Strategie, balanced scorecard en policy deployment