Willem Scheepers

"Naast een ‘Investors in People Practioner’ is Willem Scheepers universitair docent op de vakgebieden Strategisch Human Resources Management en Organisatie Ontwikkeling. Beide vakgebieden sluiten prima aan op het gedachtengoed van het Investors in People Raamwerk.
 
‘Organisaties bestaan uit mensen. Mensen ontwikkelen zichzelf continue en dat is ook wat organisaties doen.’ aldus Willem ‘Continue ontwikkelen van de vrouwen en de mannen in je organisatie draagt bij aan de continuïteit van diezelfde  organisatie.’
 
Naast zijn activiteiten als IiP specialist en docent, is Willem ook auteur. Hij maakt daarbij optimaal gebruik van de sociale media. Zijn uitgangspunt daarbij is ‘Kennis delen is kennis geven. Naast blogs, vlogs, tweets e.d. resulteerde dit in 14 boeken. Nummer 15 en 16 worden momenteel door mij geschreven.’ In zijn publicaties gaat Willem ook in op de betekenis en de mogelijkheden van het IiP Raamwerk.