De IIP Benchmark

Vergelijk uw prestaties met de standaard voor People Management

Is het u opgevallen dat sommige organisaties op alle terreinen beter presteren? 
Hoe zij excellente producten en diensten leveren, loyale en geïnspireerde medewerkers en klanten hebben en ook nog indrukwekkende bedrijfsresultaten boeken?

Deze organisaties noemen wij de Outperformers

Toen we in 2015 het raamwerk gingen herontwerpen hebben we besloten om ons te focussen op dat soort organisaties.
Wat maakt ze goed? En hoe kunnen anderen ook een Outperformer worden.
Heel specifiek wilden wij weten wat is de basis voor hun succes en als het iets magisch is hoe kunnen we daar grip op krijgen?
We besloten een test uit te voeren met als hypothese: dat succes geen geheim is dat slechts bij een selecte elite groep bekend is, maar dat het wetenschap is. Wij hebben de succes formule gevonden door gedegen onderzoek.

Wat zit er achter het succes van de Outperformers: Geheimen versus wetenschap.

We hebben test uitgevoerd met een aantal gangbare management principes die algemeen in gebruik zijn bij High Performance organisaties. We wilden te weten komen of de focus op deze principes echt het verschil maken. Uit de analyses en de statistiek bleek dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. 

Dit zijn ze: 
  • Krachtige en inspirerende leiders
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden
  • Erkennen en waarderen van prestaties
  • Structuur van het werk
  • Continu verbeteren en vernieuwen
  • Adopteren van duurzame praktijken
Om het tastbaar te maken zochten we uit hoe deze factoren een verschil kunnen maken voor ieder organisatie.
Kijkend naar de relatie tussen efficiency (E) en people management (PM) ontdekten we het "Effect van Drie".

E = PM3 

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien presteren op een hoger efficiency niveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die zich op 3 of meer van deze principes  focussen aanmerkelijke  betere efficiency prestaties behalen., namelijk 8% boven het gemiddelde.

Zo eenvoudig als 1,2,3?
Alleen als u de genoemde principes echt en krachtig inzet.

Kan uw organisatie boven het gemiddelde uitstijgen?

Door het vergelijken van uw prestaties met die van vergelijkbare organisaties krijgt u inzicht in uw positie. Het Investors in People raamwerk gebruikt hiervoor 27 thema’s. 

  

Met de online assessment tools bieden wij u de mogelijkheid om jaarlijks een vergelijking te maken en uw doel te bepalen.

 

Bezoek www.investorsinpeople.com, voor een verkenning.