IIP Prestatiemodel

Het prestatiemodel is als onderdeel van het raamwerk een kompas voor continu verbeteren en ontwikkelen. Het geeft een aanpak weer dat ontwikkeld is op basis van intensief internationaal onderzoek naar de concepten van performance en change management. Het model toont de criteria voor de opeenvolgende prestatie- en accreditatieniveaus en is tevens een spiegel voor het volwassenheidsniveau van een organisatie. Dit model geeft aan wat de werkpraktijken en de resultaten zijn voor een betere prestatie en een hoger accreditatie niveau. Met het model als referentie kan een organisatie zien hoe de werkpraktijken zijn ingebed en verankerd en wat het ontwikkelingsniveau is. Het basisniveau wordt aangeduid als Developed en kan groeien naar "High Performing".

Het is gereedschap om mensen op een effectieve en goede manier te leiden, te ondersteunen en te managen en om duurzame successen te behalen.

De Investors in People standaard geeft de criteria voor high performing door mensen. Dit praktische raamwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van leiderschap en management in elke organisatie te benchmarken met vergelijkbare organisaties.

  

 

 

 

 

 

 

 

 Het Investors in People Prestatiemodel is vormgegeven op basis van onderzoek naar het ‘Capability Maturity Model’ (CMM). Het CMM is vervolgens doorontwikkeld door de Amerikaanse Universiteit ‘Carnegie Mellon University’, met het zogenaamde People Capability Maturity Model (P-CMM) als eindresultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Developed

Medewerkers en leidinggevenden weten wat er van ze wordt verwacht. De organisatieambities en werkafspraken zijn aanwezig en gecommuniceerd.

Established

Medewerkers en leidinggevenden zijn gecommitteerd aan de organisatieambities en werkafspraken.

 Advanced

Medewerkers en leidinggevenden stellen zich actief op in het realiseren van positieve resultaten en vertonen eigenaarschap ten opzichte van ambities en werkafspraken.

High Performing

Medewerkers en leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid in het realiseren van duurzame, positieve resultaten en hebben daarbij oog voor verbetering. In het handelen en denken zijn de organisatieambities en werkafspraken volledig en duurzaam geïntegreerd.