Gelderse Scholengroep Quadraam

Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, de Liemers en de Overbetuwe.

Quadraam streeft ernaar dat elk school en elk organisatieonderdeel erkend Investor in People is en blijft. Intussen is dat voor vrijwel alle scholen het geval. Het College van Bestuur: We laten daarmee zien dat bij ons mensen centraal staan als het gaat over succesvol samenwerken, het permanent en gelijktijdig ontwikkelen van mens en organisatie en het samen nemen van de verantwoordelijkheid om de talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen.